Uitnodiging

Geachte collega’s,

Kennis over palliatieve zorg wordt steeds belangrijker in de longgeneeskunde. Om longartsen hierover bij te scholen,
is jarenlang een nascholing gegeven in Liverpool. Sinds twee jaar is deze nascholing naar Nederland verplaatst.
‘Liverpool goes Dutch’ is dé palliatieve cursus vanuit de longziekten. De sectie palliatieve zorg van de NVALT,
in samenwerking met Stichting RoLeX ziet ernaar uit om inmiddels de derde editie van deze scholing voor
u te verzorgen.

Het is een praktijkgerichte nascholing, waarbij we u zoveel mogelijk handvaten geven om symptomen bij patiënten in
de laatste levensfase te bestrijden. Tevens wordt ingegaan op markering van de palliatieve fase bij COPD en op
advance care planning. Opnieuw hebben we meerdere belangrijke sprekers uit de palliatieve zorg bereid gevonden
bovenstaande onderwerpen voor hun rekening te nemen.

‘Liverpool goes Dutch’ is primair bedoeld voor longartsen en longartsen in opleiding. De opzet van de cursus is hoofdzakelijk
interactief onderwijs in workshops met kleine groepen. Hiermee willen we u de mogelijkheid bieden vragen te stellen die
betrekking hebben op situaties voortkomend uit uw eigen praktijk. Ook is er een uur gereserveerd om casuïstiek uit uw eigen
praktijk in te kunnen brengen en samen met ervaringsdeskundigen te bespreken.

We nodigen u uit om in te schrijven voor ‘Liverpool goes Dutch’ en ontmoeten u graag half april in Apeldoorn,

Sander de Hosson, Kris Mooren,
Femke van Vollenhoven en Gea Douma.
Programmacommissie Liverpool goes Dutch