Liverpool Goes Dutch

Aanmelden

Uitnodiging

Dit jaar geen 3 daags fysiek congres over de laatste inzichten in palliatieve zorg.
Maar er is zoveel te vertellen wat ook via een webinar kan! We richten ons vooral op de medisch inhoudelijke onderwerpen zoals pijn, dyspneu, delier, laatste levensfase maar ook de nieuwe richtlijnen palliatieve zorg bij COPD en palliatieve sedatie. De onderwerpen als communicatie en omgaan met verlies en verdriet bewaren we voor 2022 als we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten.

Op drie avonden komen deze onderwerpen aan bod:

Avond 1 op 19 mei 2021: Symptoombestrijding in de palliatieve fase

Avond 2 op 26 mei 2021: Palliatieve zorg en COPD

Avond 3 op   2 juni 2021: Palliatie in de laatste levensfase

Natuurlijk wordt u uitgenodigd alle drie de avonden te volgen, maar eventueel is inschrijven per webinar ook mogelijk.

We hopen u online te ontmoeten bij de Liverpool goes Dutch webinars in mei.