Liverpool Goes Dutch

Casus

In 2019 hebben we tijdens Liverpool goes Dutch voor de eerste keer tijd ingeruimd voor een casuïstiekbespreking. Dit werd hoog gewaardeerd en daarom heeft de programmacommissie besloten dit voort te zetten in 2022 en nog verder uit te breiden. We willen u, als deelnemer, nog meer betrekken bij de inhoud van de cursus en u zo veel als mogelijk handvatten geven om direct toe te kunnen passen in de praktijk.

Daarom willen we u vragen om alvast na te denken over een casus. Deze casus kan als onderwerp Pijn, Sedatie, COPD of een ander passend onderwerp hebben. We vragen u de casus uit te werken in maximaal 5 sheet PPT, zo mogelijk korter, en deze aan te leveren via info@stichtingrolex.nl of info@morganiseren.nl. Uw ingebrachte casus zal dan besproken/behandeld worden in de workshop of plenaire sessie waar deze bij past of gebruikt worden in de algemene casuïstiekbespreking op de vrijdagmorgen.

Alvast dank voor uw medewerking en we zien uit naar uw casuïstieken.