Liverpool Goes Dutch

Aanmelden

2 juni 2021

Palliatie in de laatste levensfase

Programma

19.30 uur              Start en uitleg
19.40 - 20.10 uur  De laatste levensfase 
20.10 - 20.20 uur 
Vragen beantwoorden over onderwerp 1
20.20 - 20.50 uur  Delier in de palliatieve fase
 
20.50 - 21.00 uur 
vragen beantwoorden over onderwerp 2
21.00 - 21.15 uur 
koffiepauze met netwerkactiviteit
21.15 - 21.45 uur  Nieuwe richtlijn palliatieve sedatie 
21.45 - 21.55 uur 
Vragen beantwoorden over onderwerp 3
21.55 - 22.00 uur 
Afronding – evaluatie

 

Sprekers

prof. dr. Lia van Zuylen, internist-oncoloog
Amsterdam UMC

 

dr. Marjolein Bannink, ziekenhuispsychiater, opleider stage ziekenhuispsychiatrie
Haaglanden Medisch Centrum

 

dr. Alexander de Graeff, internist-oncoloog en hospice-arts
Academisch Hospice Demeter

 
 


Host

Drs. Sander de Hosson, longarts
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

 

 

Onderwerpen


De laatste levensfase – zorg voor stervenden en hun naasten

prof. dr. Lia van Zuylen, internist-oncoloog

Herkennen en markeren van de stervensfase, de laatste levensfase, is van belang voor goede afstemming van de zorg tussen artsen en verpleegkundigen. Het beleid richt zich op maximaal comfort, zo min mogelijk belasting van de patiënt en aandacht voor afscheid nemen. Kennis van de benadering van specifieke symptomen in de stervensfase (bv reutelen) is van belang evenals aandacht voor de begeleiding van de patiënt en naasten.

Na afloop van de webinar hebben de deelnemers kennis van:
- het belang van herkennen en markeren van de stervensfase;
- de benadering van lichamelijke symptomen in de stervensfase;
- aspecten van belang voor de begeleiding van patiënt en de naasten in de stervensfase;
- handvatten voor de organisatie van de zorg in de stervensfase.

 

Delier in de palliatieve fase

dr. Marjolein Bannink, ziekenhuispsychiater, opleider stage ziekenhuispsychiatrie


Aan bod komen het nut van niet-medicamenteuze interventies en de grenzen aan en van symptomatische medicamenteuze behandelingen van een delier in de palliatieve fase. Update nav algemene richtlijn delier van december 2020 en recente literatuur en discussies over medicatie.

Leerdoelen:
-update niet-medicamenteuze maatregelen;
-update symptomatisch medicamenteuze mogelijkheden.

 

Nieuwe richtlijn palliatieve sedatie

dr. Alexander de Graeff, internist-oncoloog en hospice-arts 


In deze voordracht wordt aan de hand van de nieuwe concept-richtlijn stilgestaan bij de indicatiestelling en uitvoering van palliatieve sedatie.

Leerdoelen:
- De cursist weet wanneer palliatieve sedatie kan worden ingezet.
- De cursist weet hoe palliatieve sedatie uitgevoerd moet worden