Liverpool Goes Dutch

Aanmelden

19 mei 2021

Symptoombestrijding in de palliatieve fase 


Programma

19.30 uur                Start en uitleg
19.40 – 20.10 uur   Pijn basis 
20.10 – 20.20 uur   Vragen beantwoorden over onderwerp 1
20.20 – 20.50 uur   Pijn invasieve pijnbestrijding 
20.50 – 21.00 uur   Vragen beantwoorden over onderwerp 2
21.00 – 21.15 uur   Koffiepauze met netwerkactiviteit
21.15 – 21.45 uur   Misselijkheid en braken 
21.45 – 21.55 uur   Vragen beantwoorden over onderwerp 3
21.55 – 22.00 uur   Afronding – evaluatie


Sprekers

dr. Michel Wagemans, anesthesioloog - pijnspecialist
Reinier de Graaf

 

dr. Alexander de Graeff, internist-oncoloog en hospice-arts
Academisch Hospice Demeter

  

Host

drs. Kris Mooren, longarts, arts palliatieve zorg
Spaarne Gasthuis

 


Onderwerpen

Pijn, medicamenteuze en invasieve behandelingen

dr. Michel Wagemans, anesthesioloog - pijnspecialist

Via casuïstiek worden in de palliatieve fase gepresenteerd (en worden de verschillende type pijn (chronisch; doorbraak; nociceptief, neuropathisch) benoemd. Tevens zullen knelpunten zoals de behandeling van complexe pijn, tolerantie en ernstige bijwerkingen aan bod komen. Naast de medicamenteuze behandeling zal ook de toepassing van invasieve blokkades worden besproken.

Leerdoelen:
- Verschil in de behandeling van nociceptieve en neuropathische pijn.
- Behandeling van complexe pijn.
- Plaats van invasieve blokkades.

 

Misselijkheid en braken

dr. Alexander de Graeff, internist-oncoloog en hospice-arts


Er zal aandacht worden besteed aan pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van misselijkheid en braken bij patiënten in de palliatieve fase.

Leerdoelen:
De cursist heeft inzicht in de oorzaken van misselijkheid en braken bij patiënten in de palliatieve fase.
De cursist weet hoe hij misselijkheid en braken bij patiënten in de palliatieve fase moet behandelen.